Servicii

Ultimele noutăți

Obține toate cele mai recente știri de la echipa
02 decembrie 2016
Procedura de conectare la serviciile fiscale electronice

În scopul elucidării și explicării unor aspecte ce țin de obținerea accesului la serviciile electronice de către persoanele juridice, Î.S. „Fiscservinform” informează că, obținând semnătură electronică, indiferent de prestatorul de servicii de certificare care a generat această semnătură, nu se oferă în mod automatizat și accesul la serviciile fiscale electronice. Respectiv, accesul la serviciile fiscale electronice se asigură prin semnarea unui Acord/Contract de conectare la serviciile fiscale electronice cu Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”.

01 decembrie 2016
Aplică semnătura electronică în cadrul serviciului „e-Cerere”

Deținătorii semnăturii electronice „Fiscservinform” au oportunitatea să creeze, să semneze și să expedieze în regim on-line cererile către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic „e- Cerere”. Sistemul înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor ,,Înregistrarea on-line ca plătitorilor de TVA” și „Gestionarea on-line a subdiviziunilor” cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale. Instrumentul este destinat contribuabililor – utilizatori (autorizați) ai portalului www.servicii.fisc.md care dețin semnătura electronică și doresc să depună cererea privind înregistrare/ modificare/ sistare/ închidere subdiviziunilor și/sau înregistrare/anulare on-line în calitate de plătitor T.V.A. și răspund cerințelor mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritățile fiscale.

15 noiembrie 2016
Monitorizează sfera de aplicare a „Semnăturii Electronice Fiscservinform”

Titularii „semnăturii electronice Fiscservinform” au posibilitatea să primească notificări la adresa de e-mail referitor la aplicarea cu succes a semnăturii în cadrul serviciilor electronice, prin intermediul „SecureSign”.