Servicii

Ultimele noutăți

Obține toate cele mai recente știri de la echipa
11 ianuarie 2018
Semnătura electronică Fiscservinform” pentru Ghișeul unic de raportare

Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă informează că în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat” toți contribuabilii urmează să raporteze lunar în anul 2018 conform formularului tipizat aprobat către Serviciul Fiscal de Stat. Pentru luna ianuarie 2018 termenul limită de prezentare a formei IPC18 este data de 25 februarie 2018.

22 noiembrie 2017
Semnătura electronică Fiscservinform – mai securizată!

Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform” comunică despre lansarea lanțului cheilor publice, destinat aplicării semnăturii electronice avansate necalificate cu utilizarea funcției hash SHA256. Astfel, se asigură creșterea nivelului de securitate criptografică, precum și racordarea tehnologică a serviciului la cadrul legislativ național și la cele mai bune practici internaționale în domeniu...

31 octombrie 2017
Deschiderea a două Centre de deservire ale Î.S. „Fiscservinform” din 02 noiembrie 2017

Stimați contribuabili, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” anunță, de la 02 noiembrie 2017, deschiderea a două Centre de eliberare a semnăturii electronice și de deservire a contribuabililor privind conectarea la Declarația electronică, e-Factura, Contul Curent al Contribuabilului, e-Cerere, etc.